0901691916

Giao dịch hàng hóa khô đậu tương

Giao dịch hàng hóa khô đậu tương

Báo giá khô đậu tương Báo giá bị trễ ít nhất 10 phút – Cập nhật mới nhất lúc 02:21 CH – 07/03/2019 Khô Đậu tương Kỳ hạn Giá Thay đổi Giá thanh toán Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Khối lượng 03/2019 301.9 +0.1 301.8 301.9 301.9 301.9 184 05/2019 307.4 +1.3 306.1...